TRENERZY I INSTRUKTORZY

Ku naszej uciesze, coraz więcej trenerów świadomie podchodzi do swojej pracy. Dba nie tylko o warsztat trenerski, ale też o własną ochronę w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC dla trenerów pokrywa koszty odszkodowań, rozpraw sądowych, orzeczników w sytuacji szkody na zawodniku lub w mieniu. Szkoda ta wywołana może być niedopatrzeniem, uchybieniem podczas treningu, przeoczeniem. 

W niedalekiej historii sportu polskiego znane są przypadki bardzo poważnych urazów wywołanych niedopatrzeniem trenera. Rezultatem jednego z nich jest milionowe odszkodowanie na rzecz zawodnika, który podczas treningu rzutu młotem został uderzony w głowę przyborem. Młody zawodnik wciąż walczy z upadłą federacją sportową o odszkodowania za wypadek. Wtedy żaden z trenerów nie miał ubezpieczenia OC.

Zatem trenerze – nie zwlekaj i ubezpiecz się!

b3lineicon|b3icon-desk-globe||Desk Globe

Ochrona na terenie Polski lub
Całego Świata (z wyłączeniem USA i Kanady)

b3lineicon|b3icon-computer-click||Computer Click

Prosta i wygodna forma zawierania ubezpieczenia on-line.

500 000 zł 

To maksymalna kwota, którą pokryje ubezpieczyciel za szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu pracy trenera lub instruktora.

b3lineicon|b3icon-gauge||Gauge

Maksymalnie 2 godziny. Tyle zajmie nam przygotowanie polisy OC jeżeli prześlesz formularz do godziny 12:00.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ZAWIERANIE UBEZPIECZENIA ON-LINE:

b3lineicon|b3icon-checklist||Checklist

1. WYBIERZ PAKIET DLA SIEBIE

oraz wypełnij
formularz poniżej

b3lineicon|b3icon-computer-cart||Computer Cart

2. WYSTAWIAMY POLISĘ

oraz przesyłamy ją na wskazany adres e-mail 

b3lineicon|b3icon-phone-chat||Phone Chat

3. OTRZYMUJESZ POTWIERDZENIE SMS

oraz dalsze instrukcje w oddzielnym e-mailu

b3lineicon|b3icon-computer-click||Computer Click

4. ODSYŁASZ NAM PODPISANĄ POLISĘ ELEKTRONICZNĄ

oraz dokonujesz płatności on-line

b3lineicon|b3icon-certificate||Certificate

5. OTRZYMUJESZ ORYGINAŁ POLISY W PLIKU .PDF

To wszystko!

Ubezpieczenie OC dla instruktorów i trenerów zabezpiecza prowadzącego zajęcia od niespodziewanych zdarzeń. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie (zdrowie zawodników) lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy, w tym: 

– odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową

– szkody wyrządzone nieumyślnie, w skutek rażącego niedbalstwa

– koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej

Dyscypliny sportowe: drużynowe (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) lekkoatletyka, badminton, kolarstwo, tenis, łyżwiarstwo, taniec, joga, trenerzy personalni i inne sporty o niskim ryzyku.

Dyscypliny sportowe: pływanie, gimnastyka, wspinaczka, sporty walki, narciarstwo, kulturystyka, strzelectwo sportowe i inne sporty niebezpieczne

Dyscypliny sportowe: drużynowe (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) lekkoatletyka, badminton, kolarstwo, tenis, łyżwiarstwo, taniec, joga, trenerzy personalni i inne sporty o niskim ryzyku.

Dyscypliny sportowe: pływanie, gimnastyka, wspinaczka, sporty walki, narciarstwo, kulturystyka, strzelectwo sportowe i inne sporty niebezpieczne

Pamiętaj, przed przystąpieniem do ubezpieczenia:

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą produktu

Dowiedz się więcej dlaczego warto posiadać polisę OC

FORMULARZ