Zgłoś szkodę z Polisy NNW lub OC / Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Telefon 22 501 61 00
http://www.compensa.pl
Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

Interrisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Telefon 22 212 20 12
www.interrisk.pl
szkody@interrisk.pl
Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62,
53-413 Wrocław
Telefon komórkowy : 801 500 300+48 71 36 92 887
https://tueuropa.pl
Zgłoszenie szkody za pomocą formularza elektronicznego

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

TUiR Warta S.A
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Telefon komórkowy 801 308 308
http://www.warta.pl
Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego
Zgłoszenie za pomocą aplikacji mobilnej