UBEZPIECZENIE NNW DLA ZAWODNIKÓW

UKJ ORZEŁ WARSZAWA

et|icon_lifesaver|

Ochrona podczas aktywności sportowej jak i w życiu codziennym 24/7

et|icon_desktop|

Prosta i wygodna forma zawierania ubezpieczenia on-line.

et|social_dribbble|

W zakresie wyczynowe uprawianie sportów w ramach sekcji lub klubów sportowych.

et|icon_hourglass|

Maksymalnie 2 godziny. Tyle zajmie nam przygotowanie polisy NNW jeżeli prześlesz formularz do godziny 14:00.

Przed zakupem polisy zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ZAWIERANIE UBEZPIECZENIA ON-LINE:

b3lineicon|b3icon-checklist||Checklist

1. WYBIERZ PAKIET DLA SIEBIE

oraz wypełnij
formularz poniżej

b3lineicon|b3icon-computer-cart||Computer Cart

2. WYSTAWIMY POLISĘ MOBILNĄ

jeżeli prześlesz zgłoszenie do godz. 14:00 zajmie nam to maksymalnie 2h

b3lineicon|b3icon-phone-chat||Phone Chat

3. OTRZYMUJESZ POTWIERDZENIE SMS

oraz dalsze instrukcje w oddzielnym e-mailu

b3lineicon|b3icon-computer-click||Computer Click

4. ZATWIERDZASZ POLISĘ ELEKTRONICZNĄ

i dokonujesz płatności on-line

b3lineicon|b3icon-certificate||Certificate

5. ŚCIĄGASZ POLISĘ ELEKTRONICZNĄ W PLIKU .PDF

To wszystko!

WYBIERZ PAKIET DLA SIEBIE:

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Śmierć wskutek NW
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu wskutek NW
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW
Koszty leczenia wskutek NW
Koszty operacji plastycznych wskutek NW
Koszty rehabilitacji wskutek NW
Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego
Uciążliwe leczenie – następstwa NW
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW
Pogryzienie przez zwierzęta
Osierocenie wskutek NW
Zdiagnozowanie sepsy
Zwrot kosztów leków wskutek choroby
Pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19)
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej
Pomoc psychologiczna
Poważne zachorowanie
Wyczynowe uprawianie sportu – ochrona zarówno podczas zajęć szkolnych jak i pozasz-kolnych obejmująca najpopularniejsze dyscypliny takie jak: jazda konna, sporty walki, piłka nożna, pływanie, taniec, tenis, koszykówka (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia)
NOWOŚĆ! organizacja i pokrycie kosztu testu genetycznego pozwalającego ocenić ryzyko zachorowania na nowotwory (BRCA1 i BRCA2) w sytuacji zdiagnozowania nowotworu u rodzica
*NW – nieszczęśliwy wypadek

PAKIET MAKSYMALNY

35 000 zł
15 000 zł
30 000 zł
6 000 zł
9 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
2 000 zł
1 000 zł
1 500 zł
300 zł
3 500 zł
2 000 zł
300 zł
-
-
500 zł
600 zł
1 000 zł

-

PAKIET PRESTIŻOWY

55 000 zł
25 000 zł
50 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
1 500 zł
300 zł
5 000 zł
3 000 zł
500 zł
300 zł
3 000 zł
500 zł
600 zł
2 000 zł


SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia)
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia)
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia)

MAKSYMALNY

101 zł

105 zł

109 zł

PRESTIŻOWY

197 zł

207 zł

207 zł

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAKUP POLISĘ ON-LINE

WordPress Image Lightbox