Ubezpieczenia sportowe

Kluby sportowe

 

 Art. 38.

 

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.

 

Zgodnie z powyższym każdy zawodnik powinien być ubezpieczony! O ile na wyższym poziomie wyczynowym jest to normą, o tyle na niższych szczeblach nie wszyscy pamiętają o konieczności ubezpieczenia swoich zawodników.

 

Prezesie, trenerze, działaczu – przypominamy: ubezpiecz swojego zawodnika! Gracie o III ligę, a może startujecie w mistrzostwach makroregionu? Składka jest nie duża, a lojalność i zaufanie bezcenne. Ubezpieczenie obowiązuje na treningu jak i na obozie. Może być rozszerzone poza granice Polski.

 

Twój zawodnik to Twój skarb – dbaj o niego! Graj fair play!

 

Ku przestrodze:

http://forumprawne.org/dyskusja-ogolna/108947-ubezpieczenie-w-klubie-sportowym-problem.html

 

Kolejnym aspektem ubezpieczenia klubu sportowego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu – jest to znakomite zabezpieczenie finansowe w sytuacji, w której sportowiec zobligowany jest do zrekompensowania straty, powstałej w wyniku nieumyślnej szkody wyrządzonej przez niego w związku z wykonywanym zawodem (np. w wyniku faulu). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania zawodu.

 

O kolejnych rodzaju ubezpieczenia w klubie sportowym przeczytasz w zakładce – trenerzy/instruktorzy.

 

 

Kup ubezpieczenie online - PewniSportu.pl

 

 

Rekomendacje PewnychSportu.pl 
 
Copyright © 2013-2015 PewniSportu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone