Ubezpieczenia sportowe

Ubezpieczenia imprez sportowych

  

Obowiązkowe Ubezpieczenia OC Imprez Sportowych

 

Podstawa prawna: ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU nr 62, poz. 504) i rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych (DzU, nr 54, poz. 323)

 

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, na jaką zawiera się umowę ubezpieczenia, zależy od rodzaju imprezy, miejsca jej przeprowadzania, liczby uczestników. Minimalne sumy gwarancyjne  ustalone zostały w rozporządzeniu.

 

Organizacja imprez masowych podlega ubezpieczeniu w przypadku, gdy wstęp na imprezę ma charakter odpłatny. Nie będą więc podlegały obowiązkowi ubezpieczenia często organizowane festyny, koncerty i happeningi, na które wstęp jest bezpłatny.

Organizatorzy imprez masowych odpowiadają za szkody wyrządzone uczestnikom. Od odpowiedzialności tej można się ubezpieczyć. Wysokość składki zależy m.in. od sumy gwarancyjnej, kategorii imprezy (sportowa, artystyczna, rozrywkowa), rodzaju zabezpieczenia obiektu (np. drogi ewakuacyjne, ochrona przeciwpożarowa), sposobu zabezpieczenia imprezy (policja, agencja ochrony, straż pożarna, służba zdrowia), przewidywanej liczby uczestników, harmonogramu imprezy.

 

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych wpływ na wysokość składki ma m.in. wysokość obrotu za ostatni rok obrachunkowy, wysokość sumy gwarancyjnej, okres ubezpieczenia, rodzaj prowadzonej działalności, przedmiotowy i terytorialny zakres ubezpieczenia, charakter imprezy, czas jej trwania, indywidualna ocena ryzyka.

 

 

Co to jest impreza masowa:

 

 

 

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych:

 

http://rada.bis.gov.pl/portal/rbi/397/Aktualnosci.html

 

 

 

Kup ubezpieczenie online - PewniSportu.pl

 

 

 

Rekomendacje PewnychSportu.pl 
 
Copyright © 2013-2015 PewniSportu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone