Ubezpieczenia sportowe

Ubezpieczenia grup sportowych

(sport dzieci i młodzieży)

  

Polacy coraz bardziej zauważają walory sportu. Doceniają aktywność fizyczną i wpajają ją swoich pociechom od najmłodszych lat. Powstaje wiele sportowych miejsc dla coraz młodszych dzieci. Zadaniem trenera, nawet podczas gier i zabaw z najmłodszymi, jest zapewnienie optymalnych warunków, dzielenie się swoim autorytetem, nauka.

 

Trener nie może zapominać o ubezpieczeniu grup zawodników.

 

 

 

Ważne! - Ustawa o sporcie

 

Art. 38.

 

 

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.

 

 

 

Kup ubezpieczenie online - PewniSportu.pl

 

 

Rekomendacje PewnychSportu.pl 
 
Copyright © 2013-2015 PewniSportu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone